Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til samferdselsministeren

Om innføring av 6 pst. merverdiavgift på persontransport og gjeninnføring av elavgift for jernbanen, og hvordan statsråden vil sikre videreføring av nattogene under disse forutsetningene

Datert: 22.04.2004
Besvart: 05.05.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): I statsbudsjettet for 2004 fremgår det at nattogtilbudet skal videreføres i 2004, og at dette må ses i sammenheng med innføring av 6 pst. merverdiavgift på persontransport, samt avvikling av elavgift. Ifølge Dagens Næringsliv 5. april d.å. sier finansministeren at elavgiften gjeninnføres fra 1. juli d.å. med visse unntak. Jernbanen er ikke unntatt. Dette vil medføre kostnader på 35 mill. kr for NSBs persontog på årsbasis.

Hvordan vil statsråden sikre videreføring av nattogene under disse forutsetningene?


Les hele debatten