Spørretimespørsmål fra Gunn Olsen (A) til sosialministeren

Om å se hva som kan gjøres for at også voksne handikappede kan få offentlig støtte til fritidshjelpemidler

Datert: 29.04.2004
Besvart: 05.05.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Ifølge Aftenposten 29. april d.å. viser det seg at handikappede får offentlig støtte til fritidshjelpemidler fram til de er 26 år. Selv om det var bra at grensen for støtte ble hevet fra 18 år, er det slik at man som handikappet trenger slike hjelpemidler hele livet.

Vil statsråden se på hva som kan gjøres for at også voksne handikappede kan få tilgang til fritidshjelpemidler?


Les hele debatten