Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om hvorvidt antallet behandlede pasienter i spesialisthelsetjenesen har gått ned i første kvartal 2004 i forhold til første kvartal 2003

Datert: 29.04.2004
Besvart: 05.05.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Det er en kjent sak at helseforetakene har en meget vanskelig økonomisk driftssituasjon for 2004 og 2005. Det er derfor av allmenn stor interesse å vite om antall behandlede pasienter i spesialisthelsetjenesten har gått ned i første kvartal 2004 i forhold til første kvartal 2003.

Kan statsråden orientere om det?


Les hele debatten