Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om i hvor stor grad det drives systematisk forskning om allergi i Norge for å avdekke årsaker til at så mange plages av allergiske sykdommer

Datert: 29.04.2004
Besvart: 05.05.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Det antas å være rundt 900 000 mennesker i Norge med allergiske plager. Mange av disse har så store plager at det kan forringe deres livssituasjon og deltakelse i skole og arbeid. Noen årsaker til allergi synes å være klare, som f.eks. pollen, tobakksrøyk, matprodukter mfl. Likevel hevdes det at både kunnskap om allergiske sykdommer og forskning om allergi er for dårlig.

I hvor stor grad drives det systematisk forskning i Norge for å avdekke årsaker til at så mange plages av allergi?


Les hele debatten