Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt statsråden er enig med en uttalelse fra Tromsøs ordfører om kriminalitet og innbyggeres velferd

Datert: 29.04.2004
Besvart: 05.05.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I bladet Politiforum nr. 4 for 2004 er det et intervju med Tromsøs ordfører Hermann Kristoffersen. På spørsmål om "Setter du likhetstegn mellom kriminalitet og innbyggernes velferd?" så svarer Tromsøs ordfører: "Delvis, men det er ikke helt det samme. Innbrudd og biltyverier irriterer, men heller ikke mer."

Er statsråden enig med ordføreren i dette?


Les hele debatten