Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til barne- og familieministeren

Om hvorfor Gjeldsoffer-Alliansen har fått avslag på en søknad om tilskudd

Datert: 03.05.2004
Besvart på vegne av: Barne- og familieministeren
Besvart: 12.05.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Gjeldsoffer-Alliansen gjør en uvurderlig innsats for mennesker som havner i gjeldsproblemer, både som talerør for gjeldsofrene og som en viktig rådgivningsinstans. Kapasiteten svekkes imidlertid av dårlig økonomi. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet, slo familie-, kultur- og administrasjonskomiteen i fjor høst fast at Gjeldsoffer-Alliansen "bør kunne søke tilskudd fra statsbudsjettet". Nå har de likevel fått avslag på en slik søknad.

Hvorfor vil ikke statsråden støtte Gjeldsoffer-Alliansen?


Les hele debatten