Spørretimespørsmål fra Britt Hildeng (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at Aetat i Oslo og Akershus melder at de vil justere ned tiltaksnivået, og hvordan de med svakest utgangspunkt skal få innpass på arbeidsmarkedet uten tiltak

Datert: 03.05.2004
Besvart: 12.05.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Til tross for at arbeidsløsheten holder seg stabilt høy, melder nå Aetat i Oslo og Akershus at de vil justere ned tiltaksnivået i andre halvår. De grunngir dette bl.a. med at det er innmeldt flere ledige stillinger i området. Det er liten sammenheng mellom yrkes- og utdanningsbakgrunnen til de som er meldt ledig og som mange har gått ledige i tildels lang tid og de utlyste stillingene.

Har statsråden gjort seg opp noen tanker om hvordan de med svakest utgangspunkt skal få innpass på arbeidsmarkedet uten tiltak?


Les hele debatten