Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om å ta initiativ til at det nedsettes en uavhengig gransking av den ekstremt voldelige rans- og drapssaken i Stavanger

Datert: 05.05.2004
Besvart: 12.05.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I etterkant av den ekstremt voldelige rans- og drapssaken i Stavanger, har det fra flere vært tatt til orde for en gransking av hele saken. Politidirektoratet har satt ned en gruppe som skal gå gjennom saken. Siden justisministeren har det formelle politiske ansvaret, vil det etter min mening være fornuftig å nedsette en uavhengig granskingskommisjon.

Vil statsråden ta initiativ til at det nedsettes en uavhengig gransking av "Stavanger-saken"?


Les hele debatten