Spørretimespørsmål fra Knut Werner Hansen (A) til miljøvernministeren

Om at Tromsø kommune har fått nei på søknad om fritak for avgifter ved levering av herreløst søppel på avfallsmottak, og hvorvidt Finansdepartementets holdning bidrar til en god miljøpolitikk

Datert: 05.05.2004
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 12.05.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Knut Werner Hansen (A)

Spørsmål

Knut Werner Hansen (A): Tromsø kommune ønsker å fjerne herreløst søppel. Dette må nødvendigvis leveres på avfallsmottak. Dette koster penger (bl.a. 522 kr pr. tonn i sluttbehandlingsavgift til staten). Tromsø kommune har søkt Finansdepartementet om fritak for denne avgiften, men fått nei. Dette gjør det vanskeligere for kommunen å ta et kollektivt ansvar for å løse et kollektivt problem.

Synes statsråden Finansdepartementets holdning i denne saken bidrar til en rein kyst og en god miljøpolitikk?


Les hele debatten