Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Om hvorvidt det er fornuftig at tekniske installasjoner har en lav skattemessig avskrivningssats, som vrir investeringene mot mindre miljømessige og energibesparende løsninger

Datert: 29.04.2004
Besvart: 12.05.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Tekniske installasjoner utgjør en stadig større andel av totalinvesteringen på bygg og er i dag på ca. 35 pst. Fortsatt følger skattemessig avskrivningssats for tekniske anlegg avskrivningssatsen for bygg, som er 2 pst. Tekniske installasjoner, som kan forbedre arbeidsmiljøet og dempe ressursforbruket, har således en lav skattemessig avskrivningssats.

Synes statsråden det er fornuftig at en slik klassifisering vrir investeringene mot mindre miljømessige og energibesparende løsninger?


Les hele debatten