Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om å opprettholde kyst- og havnelaboratoriet i Trondheim, som står i fare for å bli nedlagt pga. manglende finansiering

Datert: 05.05.2004
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 12.05.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): I Trondheim ligger et kyst- og havnelaboratorium. Laboratoriet er det eneste av sitt slag i Norge og ligger internasjonalt i toppen når det gjelder kompetanse innenfor sitt område. I Europa er det i dag tre alternativer til dette laboratoriet. Vi har nå fått signaler om at dette laboratoriet står i fare for å bli nedlagt pga. manglende finansiering. Norge er en kystnasjon.

Hva vil statsråden gjøre for at dette viktige laboratoriet og kompetansemiljøet i Trondheim kan opprettholdes og utvikles videre?


Les hele debatten