Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeriministeren

Om at det foreligger en konsekvensutredning om bygging av alternativ seilingsled til Bergen havn, og hvordan statsråden vil følge opp videre fremdrift av prosjektet

Datert: 06.05.2004
Besvart: 12.05.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det foreligger nå konsekvensutredning om bygging av alternativ seilingsled til Bergen havn med kalkyle på 149 mill. kr eks mva. Prisen er betydelig lavere enn det som gjennom mange år har vært antatt. Det fremgår også at utredningen av prosjektet, sett i sammenheng med bygging av Askøybro slik det opprinnelig var forutsatt, er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Oppdraget med KU er gitt fra Fiskeridepartementet.

Hvordan vil statsråden følge opp videre fremdrift av prosjektet slik at alternativ seilingsled blir bygget?


Les hele debatten