Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at en døvfødt pike ble henvist til 15 måneders behandlingstid ved Rikshospitalet, til tross for Stortingets vedtak om at barn med behov for cochlea-implantat skulle tilbys behandling innenfor rimelig tidsfrist

Datert: 06.05.2004
Besvart: 12.05.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Stortinget gjorde 21. februar 2002 romertallsvedtak om at barn med behov for Cochlea-implantat skulle tilbys utredning og behandling innenfor rimelig tidsfrist for å unngå at nytteverdien av behandlingen skulle svekkes. Om ikke dette lot seg gjennomføre i Norge, skulle det umiddelbart bli et tilbud om behandling i utlandet. En døvfødt pike på 1 1/2 år ble av Buskerud sykehus henvist til Rikshospitalet hvor behandlingstiden viser seg å være 15 mnd.

Anser statsråden dette som rimelig ventetid for denne type pasienter?


Les hele debatten