Spørretimespørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til justisministeren

Om å ta initiativ til større samsvar mellom avtjening av førstegangstjeneste og siviltjeneste, på bakgrunn av at tallet på vernepliktige skal reduseres

Datert: 06.05.2004
Besvart: 12.05.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): Regjeringen foreslår i St.prp. nr. 42 (2003-2004) at tallet på vernepliktige skal reduseres til 9 500 hvert år. Godt under halvparten av unge menn gjennomfører da vernepliktstjeneste. Siviltjeneste er et alternativ for en gruppe som ikke gjennomfører verneplikt.

Mener statsråden at siviltjeneste framstår som et rettferdig alternativ når færre gjennomfører førstegangstjeneste, eller vil statsråden ta initiativ til større samsvar mellom avtjening av førstegangstjeneste og siviltjeneste?


Les hele debatten