Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om hvorvidt høy pris og strenge krav til godkjennelse av nye legemidler kan være noen av årsakene til at norske sykehus ikke raskere tar i bruk nye medikamenter til kreftpasienter

Datert: 06.05.2004
Besvart: 12.05.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ifølge oppslag i Aftenposten tirsdag 4. mai hevder professor Erik Wist ved Ullevål universitetssykehus at flere kreftpasienter kunne fått forlenget levetid og bedre livskvalitet dersom norske sykehus hadde raskere tatt i bruk nye medikamenter. Høy pris og strenge krav til godkjennelse av nye legemidler kan være noen av årsakene.

Er statsråden enig i denne betraktingen, og hva vil statsråden eventuelt foreta seg for å motvirke dette?


Les hele debatten