Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvilken plass nynorsk skal ha i den norske skolen, på bakgrunn av Regjeringens forslag om å fjerne obligatorisk sidemålseksamen i ungdomsskolen

Datert: 06.05.2004
Besvart: 19.05.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Regjeringen foreslår i St.meld. nr. 30 (2003-2004) å fjerne obligatorisk sidemålseksamen i ungdomsskolen. Sidemålet er for 9 av 10 elever nynorsk. Det varslede forslaget vil derfor få konsekvenser for målformen sin stilling i Norge. En sidestilling av de to målformene har stått sentralt i norsk språkpolitikk de seneste tiårene.

Hvilken stilling ønsker statsråden at nynorsken skal ha i Norge de neste årene, og hvilken plass skal nynorsk ha i den norske skolen?


Les hele debatten