Spørretimespørsmål fra Kjell Engebretsen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om ressurssituasjonen i Akershus fylkeskommune, som lenge har hatt en samlet inntekt på ca. 80 pst. av landsgjennomsnittet

Datert: 04.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Kjell Engebretsen (A)

Spørsmål

Kjell Engebretsen (A): Akershus fylkeskommune har over svært lang tid hatt en samlet inntekt på ca. 80 % av landsgjennomsnittet. Det er bred aksept for at fylket objektivt sett bør ha en inntekt motsvarende 90 % for å kunne gi tilbud til innbyggerne motsvarende det som er situasjonen i landet for øvrig.

Hvordan vurderer kommunalministeren ressurssituasjonen i Akershus fylkeskommune, og hvis statsråden mener den bør styrkes, vil det i så tilfelle kunne skje i forbindelse med førstkommende budsjett?


Les hele debatten