Spørretimespørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til olje- og energiministeren

Om at NVE har gitt Mo Industripark/Fundia pålegg om å investere i et eget anlegg for å redusere flimmer, når en mer framtidsretta teknologi vil gjøre samme nytten og samtidig redusere kraftforbruket

Datert: 12.05.2004
Besvart: 19.05.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): NVE har gitt pålegg som innebærer at Mo Industripark/Fundia må gjøre en stor investering i et eget anlegg for å redusere flimmer i kraftnettet innen 1. januar 2005, og uten annen nytte.

Mener statsråden at dette er framtidsretta energi- og næringspolitikk når en alternativ investering i formvarmingsteknologi ved Fundias stålverk vil gjøre samme nytten for flimmer, og samtidig redusere kraftforbruket i Fundias stålverk med 20 pst. og bidra til reduserte utslipp av kvikksølv gjennom sammenkobling med ny renseteknologi?


Les hele debatten