Spørretimespørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til olje- og energiministeren

Om å gå inn for å leggje ei kraftline i kabel i Nesset kommune, for ikkje å berøre verneområde og grunneigarar

Datert: 06.05.2004
Besvart: 19.05.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Ifølgje Romsdals Budstikke har så godt som alle berørte grunneiarar på strekninga Toven-Gussiås i Nesset kommune klaga på trasévalet for ei kraftline som planleggast lagt nær bebyggelsen. Fylkesmannen har satt foten ned for ein trasé til fjells då det vil berøre verneområdar. Eit tredje alternativ er å legge kabel. Jord eller sjøkabel vil løyse dei alvorlege konsekvensane av dei to første alternativa.

Kor mykje vil det koste, og kan statsråden tenkje seg å gå inn for eit slik løysningsorientert alternativ?


Les hele debatten