Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til justisministeren

Om et mulig salg av Oslo kommunes eierandel i Hafslund til et finsk selskap, og hva en slik avhending betyr bl.a. for forsyningssikkerheten og beredskapen i hovedstadsregionen

Datert: 13.05.2004
Besvart: 19.05.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Det finske selskapet Fortum har bydd 5,37 mrd. kr for Oslo kommunes eierandel i Hafslund. Byrådet i Oslo anbefaler salg, og saken blir avgjort i bystyret 26. mai.

Hva betyr en slik avhending for forsyningssikkerheten i hovedstadsregionen, for beredskapsplaner, for Forsvaret og for samfunnssikkerhet, spesielt dersom kjøper selger deler av eller hele selskapet til interesser i flere land?


Les hele debatten