Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til justisministeren

Om å følge opp og sette et punktum for "Utvik Senior"-saken

Datert: 13.05.2004
Besvart: 19.05.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): To offentlig nedsatte kommisjoner har lagt frem sin utredning om forliset av "Utvik Senior" og kommet til to ulike konklusjoner. Saken har versert i 26 år og har vært en stor belastning for familie, pårørende og lokalsamfunnet. Det er nødvendig at statsråden griper inn i saken og at det iverksettes gransking av offentlige myndigheters håndtering av saken.

På hvilken måte vil statsråden følge opp "Utvik Senior"-saken, og når vil et punktum i saken kunne bli satt?


Les hele debatten