Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til finansministeren

Datert: 13.05.2004
Spørsmålet er trukket tilbake

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Det hender at advokater hjelper personer som ikke kommer inn under fri rettshjelpsordningen gratis. Etter at det ble innført moms på advokattjenester har imidlertid advokaters pro bono-arbeid blitt betydelig redusert. Det skyldes at momsordningen pålegger advokatene å kreve moms fra klientene selv om advokattjenesten utføres gratis. Dette svekker rettssikkerheten for enkeltpersoner med svak økonomi og en god juridisk sak.

Vil statsråden endre regelverket slik at gratis advokattjenester blir fritatt for moms?


Les hele debatten