Spørretimespørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til olje- og energiministeren

Om å endre den uheldige praksis med at regningene fra kraftselskapene fordeler forbruket i langt mer detaljerte intervall enn kundene leser av strømmen

Datert: 19.05.2004
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 26.05.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): I meldinga om forsyningssikkerheten blei forbrukerens rolle vektlagt grundig. Ett tema som ikke var nevnt, gjaldt regninger kraftselskapene sender til kundene. Regningene fra kraftselskapene er ikke helt korrekte. Strømmen skal leses av hver 3. måned, for noen 1. gang pr. år, mens regningene fordeler forbruket i langt mer detaljerte intervall. Folk som skrur av strømmen på hytta om vinteren får altså likevel regning for kostbart vinterforbruk.

Hva vil statsråden gjøre for å endre denne uheldige praksis?


Les hele debatten