Spørretimespørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Datert: 19.05.2004
Spørsmålet er trukket tilbake

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Norge har valgt å slutte seg til EUs terrorliste, ifølge en pressemelding fra UD datert 18.09.03. Folkets Mojahedin (PMOI) er etter mitt syn urettmessig oppført på listen. Ca. 4 000 medlemmer av PMOI oppholder seg i Camp Ashraf i Irak og de opplever det som svært stigmatiserende at PMOI står på terrorlisten, og de risikerer å bli rettsløse i forbindelse med overføringen av myndighet i Irak 30. juni i år.

Vil Regjeringen vurdere et norsk forbehold i forhold til EUs terrorliste hva gjelder PMOI?


Les hele debatten