Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til kultur- og kirkeministeren

Om hvordan statsråden ser på forslagene om å omgjøre kirkebygg til bruk for kremmere og konkurrerende religioner, fordi det ikke finnes økonomi til vedlikehold og oppussing i kommunene

Datert: 04.05.2004
Besvart: 26.05.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det er framkommet mange forslag til hvordan man kan gjøre seg bruk av kirkebyggene. Det har vært vist til at mange av kirkebyggene har påtrengende behov for vedlikehold og oppussing, som det ikke finnes økonomi for i kommunene. Det har også kommet forslag om å gjøre om kirkene til hotell og moskeer.

Hvordan ser statsråden på forslagene om å omgjøre kirkebyggene til bruk for kremmere og konkurrerende religioner?


Les hele debatten