Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til justisministeren

Om å få klare ansvarsforhold knyttet til overvåkning av Åkerneset i Stranda kommune, for å forhindre en større katastrofe dersom det skulle gå et ras

Datert: 19.05.2004
Besvart: 26.05.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Geologiske undersøkelser av Åkerneset i Stranda kommune viser at det nå er behov for kontinuerlig overvåkning, slik at en kan forhindre en større katastrofe dersom det skulle gå et ras. Dette er et ansvar som er delegert til kommunene etter plan- og bygningsloven. Dette ansvaret kan ikke mindre kommuner ta, verken av økonomiske eller kompetansemessige grunner. Dersom en skal kunne forhindre en fremtidig katastrofe må en få klare ansvarsforhold som samtidig er realistiske.

Hva vil statsråden foreta seg i denne saken?


Les hele debatten