Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om statssekretæren sin bodskap om at Regjeringa vil kome med eit notat om fylkeskommunane si framtid er eit signal om ei nyorientering, då departementet tidlegare har avvist ei slik drøfting

Datert: 19.05.2004
Besvart: 26.05.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Statssekretær Jenssen sa på eit møte for hovudstadsregionen i byrjinga av mai at Regjeringa vil kome med eit notat i september om fylkeskommunane si framtid. Tidlegare har departementet avvist ei slik drøfting fordi det skal skje ei evaluering av fylkeskommunane seinare. Departementet avviste også at kommunestrukturprosjektet, som dei samarbeider med KS om, skulle drøfte kva framtid og oppgåver fylkeskommunane bør ha.

Er statssekretæren sin bodskap eit signal om ei nyorientering frå Regjeringa si side?


Les hele debatten