Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at alle elever i dag skal ha engelsk fra 1. klasse, samtidig som det ikke kreves at læreren har faget i sin utdanning

Datert: 04.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Solide kunnskaper i fag det skal undervises i er en nødvendig forutsetning for å bli en god lærer, sier departementet i felleskapitlet 1.4 om lærerutdanning. I dag skal alle ha engelsk fra 1. klasse, men det kreves ikke at læreren har faget i sin utdanning.

Hva kan utdanningsministeren gjøre for å få samsvar i praksis med det som felleskapitlet 1.4 om lærerutdanning sier?


Les hele debatten