Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til samferdselsministeren

Om at det er vedteke at det skal byggjast nye gassferjer, og korleis framdrifta er, då arbeidsledigheita ved verfta er stor

Datert: 18.05.2004
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 26.05.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): I revidert nasjonalbudsjett våren 2003 er det vedteke at det skal byggjast nye gassferjer. Ferjesambanda som skal nytta desse ferjene er også bestemt. Arbeidsledigheita ved verfta er stor, så slike oppdrag er viktige og det hastar.

Korleis er framdrifta?


Les hele debatten