Muntlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Om bekjempelse av kriminalitet, og å sette inn tiltak som reduserer soningskøene og gir oss en raskere straffesaksbehandling

Datert: 21.04.2004
Besvart: 21.04.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A):


Les hele debatten