Muntlig spørsmål fra Olav Akselsen (A) til nærings- og handelsministeren

Om salet av SND Invest, og om ministeren, etter å ha kvitta seg med nok eit viktig verkemiddel for å sikra kapital til små bedrifter, har noko mottiltak for å hindra at bedriftene går tapt

Datert: 21.04.2004
Besvart: 21.04.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A):


Les hele debatten