Muntlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt det er mulig å gjennomføre de tiltakene som ligger i meldingen om kvalitet i grunnopplæringen, uten at en kommer inn på ressurssituasjonen

Datert: 21.04.2004
Besvart: 21.04.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A):


Les hele debatten