Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til barne- og familieministeren

Om å sørge for at utbyggingen av barnehageplasser kommer opp på det nivået Stortinget har vedtatt

Datert: 26.05.2004
Besvart: 26.05.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten