Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at det i en rapport fra Rådet for psykisk helse hevdes at aktiviteten i psykisk helsevern fremstår som større enn det den er, og at psykiatrimidler lekker til andre deler av helsevesenet

Datert: 26.05.2004
Besvart: 26.05.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten