Muntlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til helseministeren

Om utviklinga i Sjukehus-Noreg, og kva rutinar helseministeren har for å følgja med når det gjeld både tilbod, årsverk, lønnsutvikling og pasientretta stillingar

Datert: 26.05.2004
Besvart: 26.05.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):


Les hele debatten