Muntlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt nedbemanning i skolen og i andre viktige velferdsordninger, og økende ledighet bl.a. i undervisningssektoren, er i tråd med Høyres løfte om å satse på skolen

Datert: 26.05.2004
Besvart: 26.05.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A):


Les hele debatten