Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

Om at tall fra Havforskningsinstituttet viser at det kan ha pågått et russisk overfiske av torsk i Barentshavet, og hvorvidt statsministeren vil ta opp saken og stille krav fra norsk side

Datert: 02.06.2004
Besvart: 02.06.2004 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp):


Les hele debatten