Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt ikke reduksjonen av døgnplasser ved de distriktpsykiatriske sentrene er i strid med den vedtatte opptrappingsplanen for psykiatrien

Datert: 04.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Fra de ulike helseregionene, særlig fra Helse Sør, har jeg mottatt melding om at antall døgnplasser som var planlagt ved de distriktspsykiatriske sentrene, reduseres betydelig.

Skjer denne reduksjonen av døgnplasser ved DPS-ene etter godkjenning av helseministeren, og er ikke dette i strid med den av Stortingets vedtatte opptrappingsplan for psykiatrien?


Les hele debatten