Spørretimespørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til samferdselsministeren

Om å stille krav om skjerming av cockpiten og kabinpersonell i flyene for å bedre sikkerheten på kortbanenettet, på bakgrunn av den alvorlige hendelsen på Kato Airs rute Narvik-Bodø

Datert: 04.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Den alvorlige hendelsen på Kato Airs rute Narvik-Bodø, viste at det var mulig for en passasjer å ta seg inn i cockpiten for å angripe pilotene. Den aktuelle flyruten trafikkeres av de minste flyene på kortbanenettet, hvor cockpiten ikke er skjermet og hvor det heller ikke er kabinpersonell.

Vil statsråden ved neste anbudsrunde (f.o.m. 2006) stille krav om at cockpiten skal kunne skjermes med dør, og at det skal være kabinpersonale i flyene slik at sikkerheten bedres?


Les hele debatten