Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om støtte til Krigsinvalidehjemmet Bæreia

Datert: 04.10.2004
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 13.10.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Støtten til Krigsinvalidehjemmet Bæreia vil bli kuttet fra 2005 med det resultat at dagens driftsform vil opphøre.

Synes ikke statsråden at rike Norge med sin store innsats på forskjellige steder i utlandet også bør kunne ta seg råd til å "pleie" de som har vært villige til å ofre alt, når de selv trenger hjelp etter ofte svært farefulle oppdrag i fredens tjeneste?


Les hele debatten