Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorvidt det er tilfellet at forskningskvota går av kystfiskernes totalkvote

Datert: 04.10.2004
Besvart på vegne av: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 13.10.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det har vært mye tvil og debatt omkring forskningskvota, det er blitt hevdet at man har fisket 700 tonn blåkveite og at dette er tatt fra kystfiskernes totalkvote.

Kan statsråden redegjøre for hvor mye som er fisket av de andre artene, og er det tilfelle at forskningskvota går av totalkvota til kystfiskerflåten?


Les hele debatten