Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om hvorvidt det gagner vernearbeidet generelt at saken om forbud mot motorbåttrafikk i det nye nasjonalparkområdet i Hvaler-skjærgården ikke vil bli forelagt Stortinget

Datert: 04.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge Aftenposten den 21. september utreder fylkesmannen i Østfold hvilke deler av det nye nasjonalparkområdet i Hvalerskjærgården som kan få forbud mot motorbåttrafikk (fritidsbåter). Høringsfrist i saken var 15. september, og den skal avgjøres i Statsråd i begynnelsen av 2006, altså den vil ikke forelegges Stortinget.

Synes statsråden dette gagner vernearbeidet generelt, og vil statsråden sikre at nasjonalforsamlingen får anledning til å behandle saken?


Les hele debatten