Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om at Enova initierte støtteordning til varmepumper til tross for usikkerhet rundt den langsiktige effekten, og i hvilken grad Enovas rolle som faginstans må vike for politiske føringer

Datert: 04.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Enovas hovedformål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Ifølge oppslag i Dagens Næringsliv 3. september har det vært stor uenighet innad i Enova vedrørende ressursbruken. Ifølge DN var Enovas fagstab skeptisk til varmepumpetilskuddet vinteren 2003 pga. usikkerhet rundt den langsiktige effekten, men Enova initierte likevel støtteordningen "etter henvendelse fra politisk ledelse i OED".

I hvilken grad må Enovas rolle som faginstans vike for politiske føringer?


Les hele debatten