Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til landbruks- og matministeren

Om å hindre brudd på reglene for transport av levende dyr etter at Gilde Fellesslakteriet i Skien ble nedlagt i sommer

Datert: 05.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Gilde Fellesslakteriet i Skien blei nedlagt i sommer. Den gang advarte mange mot at dette ville bety at den maksimale transporttida av levende dyr på 8 timer ville bli overskredet. Erfaringene så langt etter nedleggelsen viser at dette stemmer. Ifølge NRK Telemark brytes denne grensa ved 10 til 20 pst. av transportene.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre disse systematiske bruddene på reglene for transport av levende dyr?


Les hele debatten