Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til arbeids- og sosialministeren

Om å hindre vedtak av EU-kommisjonenes forslag til nytt tjenestedirektiv, som vil få store konsekvenser for norske lønns- og arbeidsvilkår og åpne for sosial dumping

Datert: 06.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): EU-kommisjonen har lagt fram forslag til nytt tjenestedirektiv. Dersom direktivet blir gjort gjeldende for EØS-området, kan det få store konsekvenser for norske lønns- og arbeidsvilkår. Det vil åpne for sosial dumping ved at tjenester som er lovlige i ett land, skal kunne tilbys overalt, til heimlandets lønns- og arbeidsvilkår. Det er stor motstand mot direktivet i europeisk fagbevegelse.

Er statsråden enig i fagbevegelsens motstand, og vil han sørge for å bruke påvirkningskanaler for å hindre vedtak av direktivet?


Les hele debatten