Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om å påse at intensjonen og forutsetningene med opphevelsen av klassedelingstallet blir etterlevd, med henvisning til at nynorskelevene i bokmålsskoler kommer dårligere ut

Datert: 06.10.2004
Besvart på vegne av: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 13.10.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Etter at et flertall endret opplæringsloven og opphevet klassedelingstallet, er dette av flere kommuner blitt praktisert slik at egne klasser i nynorsk er blitt fjernet. Tidligere måtte en opprette egne klasser dersom et antall elever krevde det. Det lages ulike ordninger, men felles for de fleste er at nynorskelevene i bokmålsskoler kommer dårligere ut med færre timer sammen. Dette var ikke intensjonen.

Vil statsråden påse at intensjonen og forutsetningene med opphevelsen av klassedelingstallet blir etterlevd?


Les hele debatten