Spørretimespørsmål fra Åsa Elvik (SV) til landbruks- og matministeren

Datert: 07.10.2004
Spørsmålet er trukket tilbake

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV): Fylkesmannen i Nordland har vedteke å flytte landbruksavdelinga i Mosjøen til Bodø. I svaret sitt til mitt skriftlege spørsmål nr. 904 skriv statsråd Morten Andreas Meyer at denne organisasjonsendringa ligg innanfor fylkesmannen i Nordland sitt myndigheitsområde.

Aksepterer statsråden at fylkesmannen kan gjere denne organisatoriske endringa i motstrid til vedtak fatta av Landbruksdepartementet i 1994 om at eit avdelingskontor av Landbruksavdelinga med jord- og skogfagleg kompetanse skal liggje i Mosjøen?


Les hele debatten