Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til justisministeren

Om statsrådens vurdering av et prosjekt om nytt fengsel i Agder for å bedre soningskapasiteten

Datert: 07.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): 17. juni 2004 fikk Justisdepartementet presentert et prosjekt om nytt fengsel i Agder i regi av Agderrådet, Kristiansand og Lillesand kommune. Her fremgår det at bare 21 pst. av de 489 soningsplassene i Kriminalomsorg Region Sørvest befinner seg i Agder. Både Agderrådet og politiet anbefaler sterkt ett nytt fengsel i Agder for å forbedre soningskapasiteten i Agder, spesielt i Kristiansand.

Hva er statsrådens vurdering av faktagrunnlaget som fremkommer i nevnte presentasjon i forhold til behov om nytt fengsel i Agder?


Les hele debatten