Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til samferdselsministeren

Om å bidra til at kapasiteten på ferjesambandet Flakk-Rørvik kan økes

Datert: 07.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Statens vegvesen legger opp til tre ferjer i sambandet Flakk-Rørvik i neste konsesjonsperiode. Utvidelsen fra to til tre ferjer kan komme så seint som 1. juli 2007. Det er i dag 6,5 pst. gjenstående kjøretøyer, og problemet er i ferd med å spre seg til vanlige hverdager.

Vil statsråden bidra til at kapasiteten på dette sambandet kan økes før den nevnte dato, slik at gjenståingsprosenten kan bli slik det normalt kreves i dag?


Les hele debatten