Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å ta initiativ overfor Helse Nord og sørge for at det gis støtte til barn som, etter faglig vurdering, kan ha nytte av Doman-metoden

Datert: 12.10.2004
Besvart: 20.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En flertallsmerknad i Budsjett-innst. S. nr. 11 (2002-2003) er positiv til bruk av Doman-metoden og at det kan ytes bidrag fra folketrygden etter bestemte regler. En mor som har hatt svært gode resultater med bruk av metoden for sin datter etter besøk i USA, har fått avslag fra Helse Nord på fortsatt trening i Norge. I andre regioner benyttes metoden med offentlig støtte.

Vil statsråden ta initiativ overfor Helse Nord, og sørge for at det gis støtte til barn som, etter faglig vurdering, kan ha nytte av Doman-metoden?


Les hele debatten